Steun de “Witte Winde”

Donaties en schenkingen
Witte Winde ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente Schiermonnikoog. Voor het beheer van de dier- en speelweide is de stichting ook afhankelijk van donaties en schenkingen. Veel inwoners en bedrijven op Schiermonnikoog steunen de Witte Winde al met een donatie en zorgen er mede voor dat deze ontmoetingsplek behouden blijft, voor jong en oud, voor eilanders en gasten.

Wilt u ons steunen? Dat kan!
Tijdens openingstijden kunt u een contante donatie in de groene brievenbus doen die aan de deur hangt, of vraag naar het machtigingsformulier voor een jaarlijkse donatie. U kunt ook zelf het 
machtigingsformulier downloaden, printen, invullen en opsturen.
Ook kunt u natuurlijk zelf een eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse donatie overmaken op ons rekeningnummer: NL81 RABO 0166 3342 94