Disclaimer
Ondanks de zorg en aandacht die wij besteden aan de inhoud van deze website, is het mogelijk dat informatie onvolledig of onjuist kan zijn.

Auteursrecht
Wij hebben op de inhoud van deze website (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) het auteursrecht. Van deze website mag een bezoeker daarom niets kopiëren of veranderen.

Aansprakelijkheid
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, die voortvloeit uit het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die via onze website is verkregen of de onmogelijkheid om onze internetsite te kunnen raadplegen.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in onze website brengen je naar websites van derden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van deze websites en voor de producten, services en informatie die daar worden aangeboden.